بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی حامی علمی کنگره شد
1395-07-13
بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی حامی علمی کنگره شد

در تاریخ 93/03/11دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دکتر جواد سرگلزایی را به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب کرد. به طور کلی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای ارتقای وضعیت علمی و فناوری کشور، شناسایی، حمایت و ساماندهی آنها در جهت امور علمی و فناوری حائز اولویت و رفع نیازمندی های ملی و منطقه ای و به استناد مواد 3 و 15 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آیین نامه تاسیس و اداره بنیاد نخبگان در استانهای کشور ابلاغ می شود.جذب و حمایت مادی و معنوی نخبگان در راستای ارتقای علم و فناوری و توسعه فرهنگی از اهداف این بنیاد است.

لینک دسترسی http://razavi.bmn.ir/