سایت «گویا آی تی» حامی رسانه ای کنگره شد
1395-07-09
سایت «گویا آی تی» حامی رسانه ای کنگره شد

با توافق بعمل آمده و در راستای استفاده از ظرفیت وب سایت های تخصصی در جهت معرفی سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK2016) وب سایت گویا آی تی حامی رسانه ای کنگره شد