برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع زمان برگزاری: دوشنبه 6 دی ماه از ساعت 8 الی 16
1395-09-11
برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع
زمان برگزاری: دوشنبه 6 دی ماه از ساعت 8 الی 16

برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع

زمان برگزاری: دوشنبه 6 دی ماه از ساعت 8 الی 16

جهت ثبت نام با شماره های 09362203106-09356351489 تماس حاصل فرمایید.