بررسی نصب سیستم اندازه‌گیری و آشکارسازی تخلیه جزئی برای ژنراتورهای نیروگاه طوس‌
Paper ID : 1026-ICTCK (R1)
Authors:
علی ابراهیمی اله آبادی *
شرکت افق تأمین انرژی طوس/ نیروگاه طوس/کارشناس الکتریک/ بخش نظارت
Abstract:
صنعت برق و به‌ویژه نیروگاه‌ها پیوند گسترده‌ای با ماشین‌های الکتریکی دارند که حفاظت و کاهش خرابی آنها از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این صنعت محسوب می‌شود. ازاین‌رو مدیریت نگهداری و تعمیرات نیروگاهی، آگاه بودن از وضعیت عملکردی تجهیزات مهم نظیر ژنراتورها و الکتروموتورهای فشارقوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حدوداً 30 درصد مشکلات این تجهیزات مربوط به معایب الکتریکی و مشکلات عایقی (که تعیین کننده‌ترین بخش برای طول عمر آنها می‌باشد) است. با توجه به اینکه هزینه تعمیرات عایق آسیب دیده یک ژنراتور نیروگاهی و همچنین هزینه خروج بدون برنامه آن بسیار زیاد است، باید پیش از ایجاد هرگونه آسیب در سیستم عایقی ژنراتور، از بروز حادثه برای آن جلوگیری کرد. بدین منظور در این مطالعه ضمن مروری بر پدیده تخلیه جزئی در ژنراتورهای نیروگاهی و ارتباط آن با عیوب عایقی، به بررسی نصب سیستم اندازه‌گیری و آشکارسازی تخلیه جزئی برای ژنرتورهای نیروگاه طوس پرداخته شده و مزایا و مشکلات احتمالی آن مطرح گردیده است.
Keywords:
کلید واژه- تخلیه جزئی، ژنراتور، عایق، نیروگاه.
Status : Paper Accepted