ارائه روشی برای مسیریابی در جهت به حداقل‌رساندن توان مصرفی در شبکه حسگر بی‌سیم
Paper ID : 1109-ICTCK (R2)
Authors:
1رزیتا جمیلی اسکویی *, 2شهره اصغر زاده, 3عبداله جعفری‌چاشمی
1استادیار
2دانشجو
3مربی دانشگاه آراد اسلامی مهدیشهر
Abstract:
چکیده
شبکه‌های حسگر بی‌سیم کلاسی از شبکه‌های موردی هستند و از صدها حسگر تشکیل شده‌اند که می‌توانند اطلاعات محیط اطراف خود را حس، جمع‏آوری و پردازش کنند و از طریق امواج بی‌سیم این اطلاعات را برای گره‌هایی که در محدوده بازه‌ی انتقال آن‌ها هستند، ارسال کنند. یک پروتکل مسیریابی به گره کمک می ‌کند که بتواند، بسته خود را با همکاری گره‏های واسط، به مقصد ارسال‌نماید. از آنجایی که منابع حسگر محدود هستند، چگونگی به حداقل‌رساندن مصرف انرژی و بار ترافیک یکی از مسائل چالش-برانگیز در طراحی پروتکل‌های مسیریابی، می‌باشد. به تازگی، پروتکل‌های کارآمد بسیاری، برای شبکه گیرنده بی‌سیم درجهت بهبود بهره‌وری انرژی و افزایش طول عمر شبکه ارائه شده است اما این الگوریتم‌ها کارایی کافی در این جهت را ندارد از این‌رو، ارائه الگوریتمی بهینه‌تر در جهت بهبود پارامتر‌ها، بسیار احساس می شود. مقاله حاضر سعی‌دارد روشی پیشنهاد کند که بتواند نقص‌های پروتکل‌های پیشین را رفع و در جهت افزایش طول عمر شبکه و کاهش مصرف انرژی گام بردارد. همچنین، الگوریتم‌های مختلف برای مسیریابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چالش‌های موجود در این زمینه بیان خواهد شد.در نهایت نمودار مقایسه‌ای آن‌ها و مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها ترسیم می‌شود.
Keywords:
کلمات کلیدی: مسیریابی سلسه مراتبی، الگوریتم مورچگان، سرخوشه، شبکه حسگر بی‌سیم.
Status : Paper Accepted