مروری بر سیستمهای پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتولوژی
Paper ID : 1136-ICTCK (R1)
Authors:
حسین مهری *1, حمید طباطبایی2
1دانشجو
2کمیته علمی
Abstract:
امروزه موتورهای جستجو بطور وسیعی توسط کاربران اینترنت استفاده می شوند اما هیچکدام قادر به پاسخگویی دقیق به سوالات کاربران نیستند و در برابر سوال کاربر، حجم زیادی از اطلاعات را در برابر وی قرار می دهند. با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعات و نیاز کاربران به دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات مورد نظر، استفاده از سیستمهای پرسش و پاسخ (Question Answering System) نیز در حال افزایش بوده و در آینده به یکی از ضروریات زندگی انسان تبدیل می شود. هم اکنون نرم افزار siri در برخی محصولات شرکت اپل تبدیل به یک دستیار شخصی شده است که می تواند به بسیاری از درخواستهای کاربر پاسخ دهد. با ظهور آنتولوژی و گسترش آن، بسیاری از سیستمهای پرسش و پاسخ به منظور افزایش دامنه تحت پوشش و ارتقای دقت خود از این تکنولوژی بهره می برند. در این گزارش، مروری شده است بر سیستمهای پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتولوژی و چالشهای مطرح در این حوزه تا چشم اندازی از تحقیقات انجام شده و مسیر آتی آنها بدست آید.
Keywords:
آنتولوژی، پایگاه دانش، سیستم پرسش و پاسخ
Status : Paper Accepted