استراتژی پیشنهاددهی پاسخگویی بار، توربین بادی و سیستم فتوولتائیک در بازار برق با هدف حداکثر سازی سود
Paper ID : 1176-ICTCK (R2)
Authors:
1حمید محمدی فر *, 2آیدا باغبانی
1دانشگاه آزاد اسلامی آذر شهر
2دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر
Abstract:
در آینده‌ی نزدیک منابع انرژی تجدید پذیر از جمله توان بادی و خورشیدی، بخش قابل توجهی از توان الکتریکی مورد نیاز را تامین خواهند کرد. درحالیکه بسیاری از اپراتورهای سیستم در سرتاسر جهان درگیر مشکلات ناشی از اجتماع این منابع عدم قطعیت دار به شبکه هستند. بنابراین انتظار می رود که پاسخگویی بار، به عنوان یکی از راه حل های اساسی نقش مهمی را در رفع مشکلات ناشی از اجتماع منابع تجدید پذیر ایفا کند. در این مقاله، یک برنامه‌ی پاسخگویی بار به کار رفته است تا با تغییر الگوی بار مصرفی به اجتماع توربین بادی و سلول خورشیدی کمک کند. شرکت کنندگان در برنامه‌ی پاسخگویی بار بسته‌ی پیشنهادی خود برای کاهش بار در بازار روز-پیش را اعلام می کنند. برای ارزیابی کارایی مدل به کار رفته، مطالعات عددی بر روی یک شبکه‌ی هوشمند متشکل از توربین بادی و سلول خورشیدی انجام شده است. نتایج عددی نشان می دهند که به کار بردن پاسخگویی بار، ابزاری قدرتمند در تغییر بار سیستم جهت حمایت از توان بادی و خورشیدی تولیدی و کاهش هزینه‌های تامین برق است.
Keywords:
بازار برق، پاسخگویی بار، تابع هزینه، توربین بادی، سلول خورشیدی.
Status : Paper Accepted