بررسی روش های انتخاب ویژگی
Paper ID : 1177-ICTCK (R3)
Authors:
1شبنم اصفهانی *, 2مهرداد جلالی, 3محمد حسین معطر
1دانشجو
2کمیته علمی
3هیئت علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد مشهد
Abstract:
با توسعه امکان ذخیره سازی اطلاعات و کاربرد آن ها در حوزه های مختلف، داده هایی با ویژگی های زیاد و ابعاد بالا تولید می‌شوند. این مجموعه داده ها دارای ویژگی‏های گمراه‏ کننده، نامرتبط، زائد و نویز‏دار هستند که در صحت عملکرد و زمان محاسباتی تأثیر منفی می‏گذارند. برای حل این مشکل می‌توان از انتخاب زیرمجموعه ویژگی بهینه استفاده نمود. انتخاب ویژگی مدل را ساده ‏تر می ‏کند. این کار باعث می شود که هزینه محاسبات کاهش یابد. با حذف ویژگی‏های غیرمفید، مدل شفاف‏تر و جامع‏تر می گردد. همچنین باعث تسریع در فرآیند یادگیری، کاهش فضای ذخیره سازی و بهبود کارایی مانند صحت و دقت می‏شود. درنتیجه وجود الگوریتم‏ های انتخاب ویژگی برای کاهش ابعاد داده‏ها در داده های با ابعاد بالا ضروری است. این مقاله ابتدا، انواع روش های انتخاب ویژگی را معرفی می کند و سپس روش‌های رایج آن ها را توضیح می دهد. در نهایت برخی از مقالات ارائه شده در سال های اخیر را با توجه به دسته‌بندی انجام شده، بررسی می کند.
Keywords:
انتخاب ویژگی، پیش پردازش، داده کاوی، روش‌های انتخاب ویژگی
Status : Paper Accepted