تعیین باند فرکانسی بهینه در ارتباطات تجهیزات بیسیم در شبکه هوشمند برق
Paper ID : 1185-ICTCK (R2)
Authors:
مسعود زرین درفش طوسی *1, مهدی ظریف2
1اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شمالشرق
2سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
Abstract:
امروزه شبکه های توزیع برق بسیار پیچیده اند ، مشکلاتی از قبیل عدم امکان تجزیه و تحلیل اتوماتیک داده ها، دید ضعیف به شبکه، سوئیچ های مکانیکی با زمان پاسخ طولانی، عدم آگاهی موقعیتی در شبکه فعلی وجود دارد که اینها باعث ایجاد خاموشیهای بزرگ شده اند شبکه های هوشمند ، با هدف رفع مشکلات شبکه های فعلی و مدیریت بهتر سیستم قدرت مطرح شدند . این شبکه ها امکان پایش کامل و کنترل لحظه ای تجهیزات را فراهم می کنند . این شبکه ها ، کنترل و بهره برداری سیستم قدرت را بهبود بخشیده و امکان استفاده گسترده از تولیدات پراکنده را فراهم می کند . شبکه هوشمند باید قادر به ترمیم خود و بازگشت سریع به شرایط مطلوب با وجود خطاهای ایجاد شده باشد ، بهره برداران را در جهت یافتن راه های جدید انجام مبادلات انرژی در سیستم قدرت یاری کند . یکی از فاکتورهای مهم در شبکه هوشمند بستر و زیرساخت ارتباطی است. کلیه اقدامات توسط سیستم پایش و نظارت آنلاین توسط بستر ارتباطی و اطلاعاتی تشخیص داده یا پیش بینی می شود ، در این مقاله بررسی فرکانسی پروتکل زیگ بی به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی در شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است.
Keywords:
بستر ارتباطی ،سیستم قدرت، شبکه هوشمند، قابلیت اطمینان.
Status : Paper Accepted