مروری بر روش‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های موردی متحرک
Paper ID : 1195-ICTCK (R3)
Authors:
علی شهابی‌پور *1, سیدرضا کامل2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Abstract:
شبکه‌های موردی متحرک نوع خاصی از شبکه‌های بدون سازمان بی‌سیم است که از تعدادی گره‌های سیار تشکیل شده است که برای یک هدف مشخص در شبکه قرار گرفته‌اند. گره‌ها در این شبکه‌ها می‌توانند در ضمن حرکت به صورت بی‌سیم با یکدیگر همکاری داشته باشند. مزیت این شبکه‌ها در استقرار ساده و سریع است. اما عدم وجود زیرساخت ثابت در این‌گونه شبکه‌ها و جابجایی گره‌ها این نوع از شبکه‌ها را در برابر طیف گستره‌ای از حملات آسیب‌پذیر می‌سازد. به این دلیل تأمین امنیت در این نوع شبکه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارهای بسیاری در خصوص تشخیص نفوذ در شبکه‌های موردی متحرک انجام شده است که تمرکز آن‌ها بر افزایش دقت تشخیص حملات است. در این مقاله ابتدا به معرفی شبکه‌های موردی متحرک و روش‌های تشخیص نفوذ در این نوع از شبکه‌ها می‌پردازیم. سپس با مرور و مقایسه روش‌های ارائه شده نشان می‌دهیم بهبود سرعت تشخیص و کاهش سربار می‌تواند زمینه کارهای آینده باشد.
Keywords:
امنیت شبکه، سیستم‌های تشخیص نفوذ، شبکه‌های موردی متحرک
Status : Paper Accepted