مروری بر نقش سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر موبایل در معماری سازمانی
Paper ID : 1196-ICTCK (R2)
Authors:
سینا تفقدی جامی *1, فریدون شمس علیئی2
1توسعه دهنده وب و موبایل
2عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
Abstract:
امروزه تلفن های همراه، قابلیت های زیادی در راستای رفاه کاربران فراهم ساخته اند. پیشرفت روزافزون تلفن های موبایل و امکان توسعه برنامه های کاربردی متنوعی برای آن ها، سازمان ها را به این فکر انداخته است تا سرویس های خود را از طریق این دستگاه ها به مشتریان خود ارایه کنند. همچنین کارمندان سازمان‌ها نیز می توانند با سرویس های مبتنی بر موبایل، از هر مکان و در هر زمانی به سرویس‌های سازمانی دسترسی پیدا نمایند. در این مقاله ضمن معرفی کاربرد این تکنولوژی روز در معماری سرویس‌گرا و معماری سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، مروری بر کارهای انجام‌شده در این زمینه خواهیم داشت و درنهایت نیز با توجه به چالش‌های موجود در سایر کارهای ارایه شده در این حوزه، به معرفی راه‌کاری مبتنی‌بر معماری ریزسرویس‌ها درجهت رفع این چالش‌ها و افزایش بهره‌مندی از تاثیرات مثبت ناشی از سیستم‌های موبایل در سازمان‌ها و همچنین بهبود تعامل‌پذیری میان سرویس‌های سازمان‌های مختلف می‌پردازیم.
Keywords:
معماری سازمانی، موبایل، معماری سرویس گرا، تعامل‌پذیری، ریزسرویس ها
Status : Paper Accepted