چالش‌ها و راهکارهای ارتقا قابلیت دسترسی در سیستم فایل توزیع شده هدوپ
Paper ID : 1212-ICTCK (R2)
Authors:
گلناز اردشیری1, امیر صحافی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
2عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
Abstract:
اخیرا، هدوپ (Hadoop) توجه محققین را به عنوان یک چهارچوب متن باز موثر و نوظهور برای مدیریت داده‌های حجیم جلب کرده است. یکی از بخش‌های مهم هدوپ، سیستم فایل توزیع شده آن است که می تواند مقادیر زیادی داده را با عملکرد و قابلیت اطمینان بالا مدیریت کند. این سیستم فایل توزیع شده از یک گره اصلی واحد به نام NameNode و تعدادی DataNode تشکیل می‌شود. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که به دلیل وجود یک گره واحد NameNode و همچنین به دلیل دریافت درخواست های متعدد از سمت کلاینت ها ، NameNode یک نقطه آسیب پذیر مرکزی (SPOF) است. در صورت از کار افتادن این گره دسترسی به کل فایل‌ها غیر ممکن می‌شود. بنابراین باید تمام تلاش ممکن برای پایداری این گره انجام شود.
در این مقاله چالش ها ، مشکلات ، راهکارهای مناسب و معماری های مختلف برای حفظ قابلیت دسترس پذیری و به تبع آن قابلیت اطمینان سیستم فایل توزیع شده هدوپ بررسی می شود.
Keywords:
نقطه آسیب پذیر مرکزی، قابلیت دسترس پذیری، سرور NameNode، سیستم فایل توزیع شده هدوپ
Status : Paper Accepted