تعیین تکنیک های داده‌کاوی جهت بهبود امنیت در کسب وکارتجارت الکترونیک
Paper ID : 1217-ICTCK (R3)
Authors:
سیدموسی تقی زاده عبدآباد *1, سمانه سادات موسوی نیک2, اسماعیل ریحانی3
1موسسه آموز عالی اترک قوچان
2دانشگاه فردوسی
3دانشگاه اترک
Abstract:
امروزه از ابزارهای داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری در صنایع مختلف از جمله بانکداری، بیمه, خرده فروشی، امور بورس، ارتباطات از راه دور، پایگاه داده، بازاریابی، پیش بینی فروش و پیش بینی تقاضا برای خدمات رفاهی از جمله انرژی و آب، شبیه سازی مواد شیمیایی و غیره استفاده می شود. داده کاوی به سازمان ها کمک می کند تا درک بهتری نسبت به کسب و کار خود پیدا کنند تا توانند خدمات بهتریبا امنیت کامل و اسوده خاطر به مشتریان خود بدهند و باعث افزایش اثر بخشی سازمانها در دراز مدت می شود. ایجاد امنیت نرم افزار بخش لاینفک و مهم از فرایند تولید نرم افزار است این قسمت از فرایندها کمک می کند تا مشتریان با خیال آسوده در دنیای مجازی به کسب و کار بپردازند. از نظر مهندسان نرم افزار نوشتن کدهای امنیت، به خودی خود، مثل توسعه خود محصول وقت گیر و گران است. بنابراین راه حلی برای ایجاد و استفاده از تکنیک های داده کاوی برای حل این معضل در نرم افزار غیر قابل اجتناب است.
Keywords:
داده کاوی، امنیت، تجارت الکترونیک، مشتری
Status : Paper Accepted