ارائه یک روش نوین بهینه برای سامانه خودکار تشخیص پلاک
Paper ID : 1222-ICTCK (R1)
Authors:
حمید طباطبایی *
کمیته علمی
Abstract:
رشد بی‌رویه تعداد خودروها در شهرها، منجر به بروز مشکلات زیادی برای تشخیص خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل ترافیک، مدیریت پارکینگ و غیره شده است. غلبه بر این مشکلات نیازمند استفاده از منابع مالی و انسانی متنوعی است و نیروی انسانی قادر به کنترل کارآمد خودروها نخواهند بود. استفاده از سیستم های خودکار تشخیص پلاک با تسهیل این امر، قادر به کاهش هزینه های مربوطه می شوند. سامانه های شناسایی شماره پلاک معمولا شامل سه‌گام اساسی می باشند: 1. تشخیص محل پلاک 2. جداسازی کاراکترها 3. تشخیص کاراکترها. از بین این مراحل، تشخیص محل پلاک، مهمترین مرحله می باشد زیرا تاثیر مستقیمی در نتایج مراحل بعدی دارد. در این نوشتار روش جدیدی برای مکان یابی پلاک ارائه شده است که در آن با شناسایی اولیه علایم بر روی تصویر و سپس خوشه بندی آنها قادر به مکان یابی همزمان چندین پلاک در تصویر می باشد. علاوه بر این بمنظور بازشناسی حروف دو روش k نزدیکترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان استفاده و مقایسه شدند. نتایج آزمایشات بر روی 67 پلاک از خودروهای ایران که در شرایط متفاوت مانند زاویه و فاصله دوربین و روشنایی محیط عکسبرداری شده اند، نرخ صحت 100 درصد را در مکان یابی پلاک حاصل نشان داد.
Keywords:
سامانه خودکار تشخیص پلاک، k نزدیکترین همسایه، پردازش تصاویر ، سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، ماشین بردار پشتیبان.
Status : Paper Accepted