برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 MPI
1395-10-04 14:00-18:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی 40
نویسنده مقاله- عادی 250,000 ریال
ثبت نام کارشناسان سازمان ها و شرکت ها و دانشجویان بدون ارائه مقاله 250,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان 250,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو IEEE 250,000 ریال
5 الیاس عاملی
2 مدل سازی، تحلیل و کنترل سیستمهای هایبرید
1395-10-06 14:00-20:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی 40
نویسنده مقاله- عادی 400,000 ریال
ثبت نام کارشناسان سازمان ها و شرکت ها و دانشجویان بدون ارائه مقاله 400,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان 400,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو IEEE 400,000 ریال
9 علی کرمی ملائی
3 نسل نو اینورترهای خورشیدی: تئوری و آزمایش های میدانی
1395-10-07 14:00-17:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی 40
نویسنده مقاله- عادی 500,000 ریال
ثبت نام کارشناسان سازمان ها و شرکت ها و دانشجویان بدون ارائه مقاله 500,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان 500,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو IEEE 500,000 ریال
26 دکتر بابک پرخیده
4 سیستم های کشف و اعلام حریق
1395-10-08 08:00-14:00
40
نویسنده مقاله- عادی 300,000 ریال
ثبت نام کارشناسان سازمان ها و شرکت ها و دانشجویان بدون ارائه مقاله 300,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان 300,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو IEEE 300,000 ریال
35 مهندس امین عیدی-مهندس نعمت ایل بیگی
5 سیستم های کنترل هوشمند و بهینه سازی مصرف انرژی
1395-10-08 17:00-20:00
40
نویسنده مقاله- عادی 300,000 ریال
ثبت نام کارشناسان سازمان ها و شرکت ها و دانشجویان بدون ارائه مقاله 300,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان 300,000 ریال
نویسنده مقاله- عضو IEEE 300,000 ریال
15 مهندس حیدریان
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.